– מי צודק? התשובה על השאלה הזאת ידועה קודם כול לשני הצדדים המעורבים בסכסוך! אך אנחנו, בטיפשותנו, סבורים כי אדם אחר, הלוקח את כספנו, יכול להביא לנו צדק