אין לי דבר נגד ראשי ממשלות, אך ניסיוני לימדני כי אלה אינם נאמנים למולדתם באמת ובתמים

  • מהטמה גנדהי, מתוך שלטון עצמי