באש הציוויליזציה המודרנית נשרפים בני-אדם בלא סוף. אלה מתפתים לחשוב כי טובה היא, ומבחירה מזנקים לתוכה; מפנים עורף לכל מה שנכון ואמיתי, מאבדים את דתם, ולמעשה חדלים להביא תועלת לעולם

  • מהטמה גנדהי, מתוך שלטון עצמי