אין ספק כי בני-האדם היו אמיצים יותר כאשר יישבו את סכסוכיהם באלימות או בבוררות של קרוב משפחה. משהחלו לפנות לבתי-המשפט – נהפכו לפחדנים.
מהטמה גנדהי, מתוך ספרו שלטון עצמי