אדם הוא בסך הכל תוצר של מחשבותיו, מה שהוא חושב, הוא נהיה

מהטמה גנדהי