מקור הכוח הוא האומץ, לא כמות הבשר שבגוף

  • מהטמה גנדהי, מתוך שלטון עצמי