ככל שנעמיק בידע האמת, כן ניווכח כי אל לנו להתנצח עם מי שבדתם איננו מאמינים