צרותינו כולן הן מעשה ידינו. אלוהים העניק לאדם גוף כגבול, אך האדם מחפש דרכים לעבור את הגבול. האל העניק לאדם תבונה כדי שבעזרתה יוכל להכירו, אך האדם משתמש בתבונתו לצאת כנגדו

  • מהטמה גנדהי, מתוך שלטון עצמי